CÔNG TY CỔ PHẦN CHUẨN PHÁT MAI BÌNH cung cấp 5 mẫu hóa đơn điện tử như bên dưới để khách hàng có thể lựa chọn. Chúng tôi hỗ trợ thay đổi Logo và hình nền theo yêu cầu của khách hàng.

MẪU SỐ 01