0908 646 986

Hợp Đồng Thuê Kế Toán Dịch Vụ

Khi doanh nghiệp muốn thuê các kế toán dịch vụ làm viêc cho mình, thì điều đầu tiên doanh nghiệp phải quan tâm đến lĩnh vực kế toán mà mình muốn thuê và hợp đồng thuê kế toán dich vụ.

Sau khi biết được doanh nghiệp cần thuê kế toán dịch vụ ở lĩnh vực nào. Thì tiếp theo 2 bên sẽ cũng thỏa thuận về hợp đồng thuê kế toán dịch vụ.

Điều đầu tiên, hợp đồng phải có sự thống nhất và thỏa thuận của cả hai bên. Và phải tuân theo những quy định của pháp luật như Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ,..

Thứ hai, cả 2 bên phải nên rõ được những thông tin cơ bản như :

 • Tên bên cung cấp (bên cho thuê) và tên bên sử dụng (bên đi thuê).
 • Tên người đại diện pháp luât, chức vụ, địa chỉ của cả bên cung cấp và bên sử dụng.
 • …………

Thứ ba, nội dung của hợp đồng :

 1. Thông tin về dịch vụ kế toán của bên cung cấp như :
 • Hỗ trợ đăng ký hồ sơ ban đầu cho doanh nghiệp mới thành lập .
 • Nhận chứng từ kế toán định kỳ theo tháng, quý hoặc theo kỳ kế toán.
 • Thực hiện kê khai thuế, báo cáo thuế hàng tháng, quý, báo cáo thuế thu nhập cá nhân, và tình hình sử dụng hóa đơn. Sau đó nộp tờ khai đến cơ quan thuế theo đúng quy định về biểu mẫu và thời hạn .
 • Căn cứ vào tất cả hóa đơn, chứng từ hợp lệ trong năm thực hiện ghi nhận phát sinh, cân đối doanh thu, chi phí sao cho hợp lý để lên bảng báo cáo tài chính, quyết toán năm.
 • Tư vấn doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến chi phí, hóa đơn, cân đối thuế GTGT đầu ra và đầu vào, … nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu số thuế phải nộp, tối ưu lợi ích của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh
 • ………
 1. Phí dịch vụ và hình thức thanh toán

Do hai bên thỏa thuận và bàn bạc.

 1. Trách nhiệm mỗi bên

Quyền và trách nhiệm bên Cung cấp:

 • Quyền được yêu cầu bên sử dụng cung cấp đầy đủ, chính xác và hợp pháp các chứng từ và số liệu kế toán
 • Không chịu trách nhiệm đối với các hóa đơn, chứng từ và các số liệu kế toán được cung cấp không đầy đủ và không chính xác, hợp pháp bởi bên sử dụng.
 • Quyền được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này

 

 • Có trách nhiệm giữ bí mật tuyệt đối các số liệu hay thong tin của bên dụng.
 • Có trách nhiệm lập và nộp báo cáo thuế đúng ngày theo quy định của cơ quan quản lý thuếThực hiện nghiêm túc và đầy đủ sổ sách kế toán

Quyền và trách nhiệm bên Sử dụng:

 • Quyền được yêu cầu bên cung cấp cung cấp đầy đủ, chính xác và hợp pháp các chứng từ và số liệu kế toán
 • Không chịu trách nhiệm đối với các hóa đơn, chứng từ và các số liệu kế toán được cung cấp không đầy đủ và không chính xác, hợp pháp bởi bên sử dụng.
 • Quyền được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này
 • Có trách nhiệm giữ bí mật tuyệt đối các số liệu hay thong tin của bên sử dụng.
 • Có trách nhiệm lập và nộp báo cáo thuế đúng ngày theo quy định của cơ quan quản lý thuếThực hiện nghiêm túc và đầy đủ sổ sách kế toán

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *