0908 646 986

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN PHẦN MỀM BKAV

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

I – VÀO TRANG CHUKYSOBINHDUONG.VN

Đầu tiên, ta vào trình duyệt “Google Chrome” trên máy tính.

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Sau đó, ta vào gõ vào mục tìm kiếm “chukysobinhduong.vn”

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Ta sẽ vào được trang của công ty CP Chuẩn Phát Mai Bình.

Tiếp theo, ta kéo màn hình xuống bên dưới. Bên phải ta sẽ thấy mục “Link Tải Ứng Dụng”

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Ta chọn vào mục “Hóa đơn điện tử BKAV” để truy cập vào phần mềm sử dụng hóa đơn điện tử.

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Lúc này, đường dẫn sẽ cho chúng ta vào trang website của Hóa Đơn Điện Tử BKAV, ta sẽ dùng trang này để xuất hóa đơn điện tử.

II – HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRÊN TRANG EHOADON.VN

1 – Hướng Dẫn Đăng Nhập Vào Hóa Đơn Điện Tử

Sau khi vào trang ehoadon.vn, phần mềm sẽ hiển thị thông tin để chúng ta đăng nhập vào hệ thống.

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Thông tin đăng nhập có 2 phần : Tên Đăng Nhập và Mật khẩu

_ Tên đăng nhập là mã số thuế của khách hàng

_ Mật khẩu sẽ do công ty Mai Bình cung cấp

Sau khi khách hàng đăng nhập thành công, phần mềm sẽ mở giao diện xuất hóa đơn cho khách hàng như bên dưới

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

2 – Hướng Dẫn Xuất Hóa Đơn Điện Tử Trên Phần Mềm BKAV

Khi đăng nhập thành công, khách hàng sẽ thấy giao dịch hóa đơn

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Ở đây, chúng ta cần chú ý:

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

_ Hóa đơn đầu ra do chúng ta xuất cho khách hàng, khách hàng có thể nhận được bằng email, tin nhắn hoặc ta có thể in ra cho khách hàng.

_ Hóa đơn đầu vào do nhà cung cấp xuất cho chúng ta, ta cũng có thể nhận qua email, tin nhắn hoặc nhà cung cấp in và gửi cho chúng ta. Ở phần này, nếu nhà cung cấp cũng sử dụng phần mềm BKAV giống mình, thì hệ thống sẽ tự động cập nhật hóa đơn vào mục hóa đơn đầu vào.

Cách xuất hóa đơn trên phần mềm:

B1: Ta chọn nút “Thêm mới” bên dưới hóa đơn đầu ra.

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

B2: Ta sẽ thấy xuất hiện bảng “thêm mới hóa đơn GTGT”.

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Gồm 2 phần

_ Phần Thông tin chung (bên trái): thể hiện thông tin chung của hóa đơn bao gồm: loại hóa đơn, mẫu số, ký hiệu, ngày hóa đơn, số hóa đơn, ghi chú.

_ Phần Thông tin người mua: thể hiện các thông tin cơ bản của người mua như mã số thuế, tên đơn vị, địa chỉ.

_ Khách hàng nên chú ý các vấn đề sau:

          _ Hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, tiền mặt/chuyển khoản.

          _ Hình thức nhận hóa đơn: qua email, qua tin nhắn.

Để có thông tin của người mua, ta điền mã số thuế của người mua vào ô “Mã số thuế” và nhấn nút “Lấy TT” kế bên để lấy thông tin của người mua. (Lấy TT: lấy thông tin)

Sau khi nhấn “Lấy TT”, ta sẽ được cung cấp thông tin của người mua hàng, bao gồm tên chính xác của đơn vị mua hàng và địa chỉ của họ (trường hợp địa chỉ sai, ta có thể chỉnh lại địa chỉ của người mua).

B3: Thêm hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn

Để thêm hàng hóa, dịch vụ vào hóa đơn điện tử, ta nhấn vào nút “thêm mới” bên dưới

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Sau đó ta sẽ có “Bảng cập nhật chi tiết”

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Bảng trên bao gồm các thông tin sau:

_ Tên của hàng hóa, dịch vụ mà chúng ta xuất cho người mua

_ Đơn vị tính của hàng hóa, dịch vụ, có thể ví dụ như : cái, Kg,Lít, …

_ Số lượng hàng hóa, dịch vụ chúng ta xuất cho người mua.

_ Đơn giá là giá của một hàng hóa, dịch vụ mà ta cung cấp cho người mua.

_ Thành tiền sẽ do phần mềm tự tính (thành tiền = số lượng x đơn giá),  ta sẽ được phần mềm BKAV hỗ trợ tự động tính và làm tròn.

_ Thuế suất thuế GTGT: phần mềm sẽ tự mặt định lần đầu là 10%, ta có thể lựa chọn các mức thuế suất thuế GTGT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ mà ta cung cấp cho người mua.

_ Tiền thuế: phần mềm sẽ hỗ trợ ta tính ra tiền thuế suất thuế GTGT cho hàng hóa, dịch vụ (tiền thuế = Thành tiền x thuế suất thuế GTGT).

Ở cuối bảng sẽ có 3 lưu ý nhỏ mà phần mềm nhắc nhở chúng ta:

_ Nếu khi ta xuất 2 mặt hàng trở lên, sau khi ghi thông tin mặt hàng thứ nhất xong ta nhấn “Ghi lại là nhập tiếp”. Còn nếu hóa đơn chỉ có 1 mặt hàng, ta chỉ cần bấm ghi lại.

_ Khi ta muốn chiết khấu cho người mua, ta chỉ cần nhấn vào ô “Nhập chiết khấu” ở trên.

_ Trường hợp, phần mềm không làm tròn ngay số thực tế, ta chỉ cần chỉnh lại số làm tròn và nhấn ô “Ghi lại”.

B4: Ghi Lại Và Ký Điện Tử Trên Hóa Đơn Điện Tử BKAV

Sau khi ghi nhận thành công thông tin của hóa đơn ta nhấn nút “Ghi Lại”, để tạo ra 1 tờ hóa đơn nháp.

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Hóa đơn nháp lúc này sẽ có màu đen (do chưa được ký), ta có thể vào chức năng để tùy chỉnh lại thông tin của hóa đơn.

Lúc này, ta cần chú ý đến các thông tin sau trên thanh “Chức năng” của phần mềm BKAV. Có tất cả 4 chức năng chính trên thanh “Chức năng” gồm

Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV
Hướng-dẫn-sử-dụng-hóa-đơn-điện-tử-BKAV

Nút 01: Cây viết chì – “Sửa hóa đơn”, khi ta nhấn vào à Màn hình sẽ qua lại khung “thêm mới hóa đơn GTGT” như lúc đầu. Ta có thể chỉnh sửa lại phần thông tin mà ta muốn.

Nút 02: Cây viết mực – “Ký & Phát hành hóa đơn”, khi ta muốn ký và phát hành hóa đơn. Khi đó hóa đơn sẽ đưa vào trạng thái màu xanh và sẽ mất 2 biểu tượng (cây viết chì và cây viết mực).

Nút 03: Kính lúp – “Xem hóa đơn”, ta có thể dùng núp này để vào xem hóa đơn nháp, hóa đơn đã ký và tải xuống hóa đơn.

Nút 04: Đồng hồ – “Lịch sử”, bạn có thể xem lại lịch sử hoạt động của mình trên tờ hóa đơn (bạn thêm gì ?,sửa chữa hóa đơn,….)

 

Mọi thắc mắc của quý khách hàng xin liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn hóa đơn điện tử

Công ty Cổ Phần Chuẩn Phát Mai Bình

Địa chỉ trụ sở chính: Số 27, đường số 7, KDC Hiệp Thành 1, Khu 5, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

VP Giao Dịch: số 220/20 đường Huỳnh Văn Lũy, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, T. Bình Dương.

MST: 3702125206

Di động: 0933 468 999 hoặc 0908 646 986

Email: chuanphatmaibinh@gmail.com

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *